header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Kyūdōtrening

2. Form og teknikk - hassetsu

I moderne kyūdō deles bevegelsesforløpet i åtte grunnlegende avsnitt (hassetsu), selv om skyteteknikken, termene og definisjonene varierer i detalj mellom tradsjonelle skoler. Det japanske kyūdōforbundet (ANKF) skjelner her bare mellom to stilarter ettersom hvordan man løfter buen:

  • Shōmen uchiokoshi: Buen løftes foran midten av kroppen. Shōmen-stil ble skapt etter andre verdenskrig, først og fremst på basis av Honda-Ryū og er i dag den mest utbredte standardformen innen ANKF.

  • Shamen uchiokoshi: Buen løftes på skrå til venstre. Denne formen undervises ikke egentlig på selvstendig grunnlag, men er den sømmelige betegnelsen for teknikken til grenene av Heki-Ryū i ANKF-sammenheng. Kyudomanualen beskriver flere varianter som tar høyde for små forskjeller mellom skolene.

hassetsu

Skjematisk sammenstilling av hassetsu i shomen (oppe) og shamen uchiokoshi (nede)

Her (de nokså forkortete) definisjonene i tradisjonen til Heki Tō Ryū:

1. Ashibumi å sette føttene
2. Dōzukuri å stabilisere kroppen
3. Yugamae å gripe strengen og buen, blikk mot mål, forspenning
4. Uchiokoshi å løfte buen
5. Sanbunnoni
andre del av trekket
6. Tsumeai / Nobiai full trekk, å øke spenningen
7. Hanare skuddet løsnes
8. Zanshin den resulterende fysiske og psykiske holdningen

Heki Tō Ryū
(Shamen-Stil)

Christiane Schöniger
(yondan / instruktør i Frankfurt)

Shomenstil

Shigeyasu Kameo
(renshi godan / instruktør i Frankfurt)

En sammenlignende animasjon av alle hassetsu i Heki Tō Ryū og shomen-stil fra hjemmesiden til Hessischer Kyudoverband