header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Kyūdōhistorie

2. Heki-ryū

HEKI Danjō og Yoshida-huset

Heki Danjo Masatsugu Heki Danjo Masatsugu
To portretter av Heki Danjō Masatsugu

Man kjenner ikke mange fakta fra HEKI Danjō Masatsugus liv. Blant historikere har det til og med vært diskutert om det dreier seg om en reell person, eller om en legendarisk skikkelse som forener trekk fra forskjellige krigere. Hvis man går ut ifra at det dreier seg om en historisk person, så skal HEKI Danjō ha blitt født rundt 1444 i provinsen Iga sørøst av Kyoto, utviklet en form av hosha, altså bueskyting til fots, og ervervet seg i den andre halvparten av 1400-tallet et legendarisk rykte gjennom sin nye, presise teknikk: I slaget ved Uchino skal han ha fått fienden til å flykte bare ved sin kiai. Senere ble han til og med sett på som reinkarnasjon av krigsguden Hachiman 八幡 (en kami, altså shintōgud, som også ble dyrket i buddhismen som bodhisatthva).

Hachiman
Hachiman

Selv om slike overdrivelser er typiske elementer i heltefortellinger, så var det nok helt reelle evner som gjorde at han fikk stillingen som buemester ved Yoshidafamilien i Ōmi-provinsen. Han underviste YOSHIDA Izumo no Kami Shigekata (1463-1543) i sin revolusjonære form av kyūjutsu.

Heki Danjo
HEKI Danjō underviser YOSHIDA Shigekata

59 år gammel trakk han seg tilbake og ble munk ved hovedklosteret til Shingon-shū (真言宗) på Koyafjellet. HEKI Danjō Masatsugu døde rundt år 1502.

Hans lære, Heki ryū, ble videreført gjennom Yoshidafamilien og ble derfor også kalt for Yoshida ryū. I tidenes løp oppsto shichi ha, «de syv grener» av Yoshida ryū eller kyūryū jippa, «de ni skoler og ti grener». Begge begrep må ikke forståes som nøyaktige tall, men som uttryk for det store antallet av forgreninger som gjorde Heki ryū til den dominerende strømningen i kyūjutsu til fots under Tokugawaperioden. Bortsett fra den halvlegendariske stamfaren er skolens historie godt dokumentert. Her gis det dog bare en kort fremstilling av den linjen som fører til at Heki ryū undervises i Europa i dag.

Shigekatas sønn og etterfølger var Sukezaemon Shigemasa (-1569) som tjente shōgun ASHIKAGA Yoshiharu og sin lensherre SASAKI Yoshikata som buelærer. Yoshikata ble til tross for visse konflikter hans direkte etterfølger, og overførte skolen tilbake til Shigemasas sønn, YOSHIDA Izumo no Kami Shigetaka (1509-1585).

Insai-ha

KATSURAMAKI Genpachiro (Kyōtō, 1562 - 1638) var svigersønnen til Shigetakas sønn og arvtager Shigetsuna og lærte hos ham og under Shigetakas tredje sønn, Masashige (grunnlegger av Sakon'emon-ha og buelærer til regenten TOYOTOMI Hidetsugu). Før Shigetsunas død fikk han overta familienavnet Yoshida (som YOSHIDA Genpachirō Shigeuji, senere også kjent som YOSHIDA Issuiken Insai) og ble pålagt ansvaret for Shigetakas sønn, Sukezeamon. Også her oppsto det konflikter rundt ledelsen av Yoshida-ryū, men til slutt ble Sukezaemon overhodet av hovedlinien, og Genpachirō grunnla sin egen gren, senere kalt Heki-ryū Insai-ha (日置流印西派).

Rundt 1600 ble Genpachirō regnet som en av sin tids beste bueskyttere, og den nye shōgun TOKUGAWA Ieyasu engasjerte ham som buemester. Som tegn på det spesielle forholdet mellom shōgun og denne grenen av Heki ryū, og hans høye verdsettelse av denne skolen, ble Insai ha tildelt retten å bære tegnet 当 (, «angjeldende») i sitt navn og ble deretter kalt for Heki Tō Ryū (日置当流), i betydningen av «den gren av Heki Ryū som underviser shōgunen». Han fortsatte å fungere som buelærer for den andre og den tredje Tokugawa-shōgun, Hidetada og Iemitsu.

Tokugawa Ieyasu
TOKUGAWA Ieyasu

Akkurat som HEKI Danjō ble Genpachirō på sine gamle dager munk og tok navnet Insai. Dette var en ikke uvanlig måte å trekke seg tilbake fra en aktiv karriere på, til og med keisere kunne gjøre det. (Muligens danner dette også bakgrunnen for den populære misoppfattelsen om at "munkene brukte bueskyting tradisjonelt som meditasjonsteknikk".)

Hans yngre bror YOSHIDA Gohei Sadakatsu grunnla Okayamalinjen av Heki Tō Ryū, som fra den andre halvparten av det 18. århundre til i dag ble videreført av Tokuyamafamilien. Skolens hoveddōjō eksisterer fortsatt i Okayama.

URAKAMI Naōki studerte under TOKUYAMA Bun'emon Takanori (-1897) og oppnådde en lærerlisens før han åpnet en egen dōjō i Tokyo. Hans sønn og etterfølger URAKAMI Sakae (1882 - 1970) var på 50-tallet en av de fem anerkjente kyūdōmestre som definerte bueskytingens prinsipper (shahō) for det nydannete forbundet Zen Nihon Kyūdō Renmei.

URAKAMI Sakae
URAKAMI Sakae sensei, hanshi jūdan

Mangeårig mesterelev til URAKAMI Sakae var INAGAKI Genshirō Yoshimichi (1911 - 1995), som innehadde det første professoratet for kyūdō ved Tōkyō Kyōiku Daigaku 東京教育大学 (senere Tsukuba Universität 筑波大学, jmf. http://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Tsukuba). Prof. INAGAKI underviste Heki Ryū Insai Ha i Europa siden 1969.

INAGAKI Genshiro Yoshimichi
Prof. INGAKAI Genshiro Yoshimichi, hanshi kudan

Heki Tō Ryū sitt motto er 貫中久 ( kan chū kyū): «Gjennomslagskraft, treffsikkerhet, utholdenhet».

kanchukyu
"Kan-Chū-Kyū"

Die følgende filmene formidler et lite inntrykk av skolens teknikk og lærernes personlighet:

"URAKAMI sensei ved en demonstrasjon"
"Til minne om INAGAKI sensei"