header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Hva er kyūdō?

Kyūdōklubber

Det er foreløpig bare få kyūdōutøvere og -klubber i Norge, organisert i Norges Kampsportforbund.

Disse tre klubbene samarbeider tett etter de her beskrevne treningsprinsipper og har felles seminarer:

Studiegrupper

Der det ennå ikke finnes kyūdōklubber med medlemskap i NIF, hjelper vi interesserte med å opprette studiegrupper. Ta gjerne kontakt:

Hvis du er interessert i å starte en kyūdōgruppe der du bor, må du gjerne ta kontakt med oss!