header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Kyūdōtrening

6. Konkurranser - taikai

Konkurranse har alltid vært en del av kyūjutsu og kyūdō: Både til hest og til fots fantes det idrettslige former som gjenspeilet skyting på slagmarken og jakt. Dessuten var den konfusianistisk pregede kinesiske bueskytingen en direkte forløper for seremonielle konkuranser ved det japanske hoffet. Li Ki ("Riteboken") er av de Fem Klassikerne som tradisjonelt tilskrives Konfutse. Bueskyting oppfattes her som et sentralt element av dannelse, sidestilt med musikk, matematikk, kalligrafi, å kjøre stridsvogn og religiøse riter. En avsnitt som beskriver den korrekte oppførselen og indre holdning i en konkurranse er under titelen Raiki shagi fortsatt en av de sentrale tekstene i moderne kyūdō .

I den fredelige Tokugawatiden ble en ny konkurranseform populær: Tōshiya 通し矢 gikk ut på å skyte så mange piler som mulig innen 24 timer over en distanse på 120 meter (jmf.kapitlet om tidlig kyūdō).

Også i moderne kyūdō organiseres det tallrike taikai, både for lag og individuelt, som oftest på standarddistansen på 28 meter kinteki, men også på 60 meter (enteki). Man teller antall treff på skiven, dessuten finnes det konkurranser der form og teknikk bedømmes. Vanligvis konkurrerer menn og kvinner sammen. Kyūdōmiljøet i Norge er forholdsvis ungt og liten, men med ed et økende antall klubber og utøvere vurderer vi å organisere nasjonale mesterskap.

Internasjonale konkurranser

Europamesterskap

European Kyudo Federation organiserer annethvert år et EM, både for lag og individuelt: http://ekf-taikai.org

Flere europeiske dōjō møtes dessuten i «Intercity Taikai».

International Heki Taikai

Blant klubbene som utøver Heki Tō Ryū holdes det siden 2009 "International Heki Taikai" med deltagere primært fra fra Europa, men også Japan. Hittil har den blit arrangert i Pallanza (Italia), Karlsruhe (Tyskland) og Hajdúnánás (Ungarn). I mai 2010 deltok Oslo Kyūdō Kyōkai og kyūdōavdelingen i Bergen Kendōklubb før første gang og kom på henholdsvis 5. og 14. plass av 18 lag.

Miyakonojō

I flere år har det vært konkurranser i sammenheng med de internasjonale seminarene i Miyakonojō. Den i 2006 grunnlagte International Kyudo Federation hadde sin første taikai med deltagere fra Japan og mange internasjonale forbund i Nippon Budōkan Kyūdōjō den 13. og 14. april 2007. Denne konkurransen kan sees som forløper for verdensmesterskapet.

Verdensmesterskap

IKYF holdt i mai 2010 i Tokyo den første Sekai Kyudo Taikai. Verdensmesterskapet organiseres hvert fjerde år, 2014 i Paris, 2018 igjen i Tokyo.