header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Mer å lese

1. Litteratur

Lærebøker

Det burde være selvsagt, men må sies for ordens skyld: Regelmessig øvelse i felleskap under fortløpende kvalifisert veiledning er like avgjørende for å lære seg kyūdō som for å lære seg å spille klassisk musikk. Ingen bok erstatter dette. Men som supplement til praktisk undervisning er lærebøker og oppslagsverk et viktig element i seriøs studium av kyūdō. Denne listen er på ingen måte fullstendig, spesielt japanske kyūdōlærebøker er representert med kun et lite og usystematisk utvalg. Den bør heller ikke nødvendigvis forståes som en uforbeholden anbefaling - jmf. vår vurdering.

Kyudo Manual, Volume I

oversettelse av Liam O´Brien, London

Ed.: All Nippon kyudo Federation (ANKF)

fåes f. eks. ved Sambu Kyūguten

offisiell standardhåndbok fra ANKF, skyteteknisk med noe mer vekt på shōmen-stil, inneholder dog mye informasjon som er relevant uansett stilart

instruktiv og omfattende

anbefales for alle utøvere

Kyudo, The Way of the Bow

Feliks F. Hoff

Shambala Publications, ISBN 1-57062-852-1

fåes i bokhandelen, f. eks. Adlibris

amerikansk-engelsk oversettelse (aktualisert i samråd med forfatteren, komplett fornyet layout) av Feliks Hoffs tyskspråklige standardverk om Heki Ryū Insai Ha fra 1979 - med en tekst av Prof. Genshiro Inagaki: "Yumi no kokoro - The Mind born of Archery".

instruktiv og omfattende, illustrert

anbefales som grunnleggende lærebok for alle utøvere av Heki Ryū, dessuten for generelt kyūdōinteresserte

Kyudo Jotatsu

Prof. Toshio MORI

edition Kami, ISBN: 978-3925888-20-0

Tysk utgave av 弓道上達BOOK

Fra forlagsomtalen:
"Denne boken er for tiden den mest detaljerte læreboken for den i Tyskland og Europa utbredte kyūdōskolen "Heki Ryū Insai Ha". Boken er gjennom sine detaljerte fotosekvensene lett forståelig og velegnet for såvel nybegynnere som fremskredne kyūdōka. For nybegynneren vises en systematisk vei for å lære japansk bueskyting, dette utfyller den praktiske undervisningen. Ikke bare den formale og korrekte skyteteknikken forklares, men også hvordan man vedlikeholder utstyret og ikler seg drakten. For den fremskredne er boken en uerstattelig rådgiver for å fortløpende forbedre sin kyūdō, noe som beskrives av det japanske begrepet "jōtatsu". Det er like verdifullt som oppslagsverk i dōjō, som til korrekturhjelp for egen trening.
Prof. Toshio Mori underviste til sin emeritering i uavbrutt følge i 17. generasjon Heki Ryū Insai Ha, en av de eldste skoler for japansk bueskyting, ved det idrettsvitenskapelige fakultet ved Universitet Tsukuba i Japan som studiefag. Han er nasjonaltrener for det tyske kyūdōforbundet. Hans lærer Genshiro Inagaki, hanshi 9. dan, var fra 1969 inntil sin død i 1995 veileder og trener for de tyske kyūdōka. I 1971 mottok han det første japanske professoratet for kyūdō ved det statlige pedagogiske universitet i Tōkyō som han videreførte til 1976 i Tōkyō og til 1981 i Tsukuba. Inagaki sensei ble tildelt 9. dan."
Fåes direkte ved Chantik Kyudo-Equipment.

instruktiv og omfattende, meget rikelig illustrert

anbefales som grunnleggende teknisk lærebok for alle utøvere av Heki Ryū

弓道上達BOOK

Prof. MORI Toshio

Seibido, ISBN:978-4-415-03021-0(4-415-03021-1)

utsolgt fra forlaget, brukte eksemplarer fåes på japansk Amazon.

Til tross for at teksten i originalutgaven er utelukkende japansk, er denne boken så tydelig illustrert at den med en viss erfaringsbakgrunn blir forståelig også uten å kunne lese mye japansk. Er dog også tilgjengelig i tysk oversettelse.

instruktiv og omfattende, meget rikelig illustrert

anbefales som grunnleggende lærebok for utøvere av Heki Ryū med grunnleggende japanskkunnskaper.

Kyudo, Fachausdrücke japanisch - deutsch
Kyudo, Japanese and English technical terms

oversatt og utgitt av Hans Gundermann

fåes ved forfatteren

omfattende ordbok med faguttrykk i japansk/tysk og japansk/engelsk utgave

anbefales for alle utøvere

Kyudo, The Essence and Practice of Japanese Archery

Hideharu ONUMA with Dan and Jackie DeProspero

Kodansha International, ISBN 4-7700-1734-0

fåes i bokhandelen, f.eks. Adlibris

engelsk lærebok for shōmenstil

instruktiv og omfattende, rikelig illustrert

anbefales for shōmenutøvere, dessuten for alle kyūdōinteresserteSupplerende litteratur


Zen i bueskytingens kunst

Eugen Herrigel

norsk utgave oversatt av Aud Greiff

Arneberg forlag 2013 (ISBN 9788282200691)

Sannsyligvis den mest kjente boken om kyūdō på verdensbasis. Basert på en artikkel i et japanologisk tidskrift ("Die ritterliche Kunst des Bogenschießens", Nippon, Vierteljahreschrift, Berlin 1936), etter krigen i sterkt bearbeitet form utgitt under sin kjente tittel. Den er ingen lærebok, og heller ikke den pålitelige kilden et internasjonalt publikum uten nærmere kjennskap til kyūdō mener å kunne se i den. Nøytralt sett er den en personlig fremstilling skrevet av en av de første europeerne som kom i kontakt med kyūdō, og et interessant tidsdokument.

De grunnleggende misforståelsene og den problematiske politisk-ideologiske bakgrunnen gjør det vanskelig å uforbeholden anbefale boken. Herrigel var overbevist nazist og aktiv krigspropagandist, noe som også farger hans tekster om Japan før 1945. Den mye mer esoteriske vinklingen i utgaven fra 1948 må forståes som en taktisk tilpasning til tidsånden og var vesentlig for bokens suksess, både i Tyskland og internasjonalt (også i Japan!), til den dag i dag.

På den andre siden slipper man som kyūdōka neppe å forholde seg til den. Jmf. også de to følgende tekstene og kapitlet Zenbueskyting eller kyūdō?

The Myth Of Zen in The Art Of Archery

YAMADA Shoji

Japanese Journal of Religious Studies, Spring 2001, 28/1-2

kan lastes ned under http://nirc.nanzan-u.ac.jp/nfile/2726

Oversettelse av “Shinwa to shite no yumi to zen”, i Nihon kenkyō: Kokusai Nihon bunka kenkyū sentā kiyō (June 1999), pp. 15–34
en akademisk artikkel som kritisk belyser bakgrunnen av Herrigels kjente bok
Jmf. Zenbueskyting eller kyūdō?

Anbefales for alle kyūdōinteresserte

Shots in the Dark

YAMADA Shoji

The University of Chicago Press, 2009

https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/S/bo6512379.html

Boken bygger på og utdyper materialet fra Prof. Yamadas tidligere artikler, og belyser bakgrunnen for at Herrigels ideer om "zenbueskyting" kunne bli populære i etterkrigstidens Japan.
Jmf. Zenbueskyting eller kyūdō?

Anbefales for alle kyūdōinteresserte


Kyudo, the Japanese Art of Archery

William R. B. Acker

Charles E. Tuttle Co., ISBN 0-8048-2109-7

En meget interessant fremstilling av kyūdō som kom ut i 1937, omtrent samtidig med Herrigels opprinnelige tekst "Die ritterliche Kunst des Bogenschießens". Også Acker har hatt kyūdōundervisning i Japan (hos NASO Toshisuke fra Heki Ryū Chikurin Ha), men hans tekst har en helt annen, mye mer konkret vinkling. Om denne utgaven av boken er helt i tråd med forfatterens og hans etterlattes ønsker er noe omstridt. I hvert fall hvevder Theo van Vliet på http://artsofthesamurai.com/ss at boken ble trykt opp uten tillatelse — og han har lagt ut en komplett faksimile av bokens håndskrevne original til nedlasting, inkludert fotografier og håndtegnete illustrasjoner.

Anbefales for alle kyūdōinteresserte

Illuminated Spirit, Conversations with a kyudo Master

Dan and Jackie DeProspero

Koryu Books, 2007, ISBN: 978-1-890536-11-4.

http://www.koryu.com/bookstore/illuminatedspirit.html

Kyudo, die Kunst des japanischen Bogenschießens

Feliks F. Hoff

Weinmann Verlag, ISBN 3-87892-036-9

tysk standardlærebok for Heki Ryū Insai Ha fra 70-tallet, noe utdatert layout

Kyudo, der Weg des Bogens

Matthias Obereisenbuchner

ECON-Verlag, ISBN N 3-612-20230-8

tysk standardlærebok for ANKF-Shomenstil
for tiden utgått

Weisungen auf dem Weg des Bogens

Originaltexte und Vorlesungen von Prof. INAGAKI Genshiro

tysk oversettelse av Prof. MORI Toshio og Prof. Manfred Speidel

utgitt av Dr. Roland Pohl

kyūdō

INAGAKI Genshiro

ISBN 4-88574-605-1 (japansk)

kyūdō

INAGAKI Genshiro

ISBN 4-88574-616-7 (japansk)

kyūdō

IRIE K., MORI T. et al.

printed in Japan 1998

ISBN 4-8293-0355-7 (japansk)

kyūdō

URAGAMI Hiroiko 1995

printed in Japan

ISBN 4-415-01128-4 (japansk)

kyūdō

MURAKAWA Heiji

printed in Japan 1997

ISBN 4-88574-616-7 (japansk)

Die Kunst des Bogenschiessens, kyudo

Hans Joachim Stein

Scherz Verlag, ISBN 3-502-64575-2

The Secret of the Target

Jackson S. Morisawa

Penguin Book, ISBN 0-14-019146-1

Japanese Archery, Introduction to kyudo

Burton Sherman

Hawley Publications, ISBN 0-910704-01-5