header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Hva er kyūdō?

3. Organisasjoner

I likhet med for eksempel kendō er kyūdō internasjonalt organisert på en meget oversiktlig måte. Med få unntak forholder seg alle kyūdōka i Europa til følgende struktur:

Det japanske særforbundet for kyūdō innen det nasjonale idrettsforbundet 日本体育協会 (Japan Sports Association, JASA) er 全日本弓道連盟 (Zen Nihon Kyūdō Renmei, ZNKR) som internasjonalt kalles for All Nippon Kyūdō Federation, ANKF.
Den er ansvarlig for dangraderinger både i Japan og internasjonalt og organiserer tallrike konkurranser på flere nivåer.

European Kyudo Federation (EKF) har et kontraktsfestet samarbeid med ANKF siden 80-tallet. EKF organiserer årlige graderingsseminarer med lærere fra ANKF og et europamesterskap (EKF taikai).

International Kyudofederation (IKYF, jap.: 国際弓道連盟) ble grunnlagt i Tokyo i mai 2006. Det første offisielle kyūdō-VM fant sted i 2010. De nasjonale forbundene i Europa er tilknyttet IKYF via EKF.

Særnorske forhold

I offisiell norsk idrett, altså Norges Idrettsforbund, har Norges Kampsportforbund innlemmet kyūdō i 2001. For tiden er det de tre Heki Ryū-klubbene som er medlemmer der. Dette miljøet har hatt tillitsvalgte i forskjellige verv i Kampsportforbundet.

Norge representeres dog i EKF og IKYF av en privat gruppe utenfor organisert idrett. Slike forhold er ikke helt uvanlige i norsk kampsport, mange stilarter har egne forbund ved siden av medlemskap i Norges Kampsportforbund. Flere av disse stilartsorganisasjonene har inngått et kontraktsfestet samarbeid med Norges Kampsportforbund. Norges Kyudoforbund har dog ved flere anledninger, sist i sommer 2012, trukket seg fra samtaler om samarbeid og har heller ikke lenger noen klubber innmeldt i Kampsportforbundet.

Heki Ryū-utøvere som senere grunnla Oslo Kyūdō Kyōkai hadde søkt om medlemskap der allerede i 2001, men fikk dessverre avslag. Vi har lenge jobbet for at de idrettspolitiske hindringene overvinnes og alle kyūdōka i Norge samles under en felles tilknytning til internasjonal kyūdō, som det vanlig er i Japan og Europa. I og med omtrent halvparten av alle kyudoka i EKF utøver Heki Ryu, burde dette være selvsagt. De to kyūdōmiljøene hadde sist i høst 2012 tatt opp innledende samtaler om en prosess som skulle gi alle norske kyudoutøvere tilgang til EKF. Til tross for opprinnelig positive signaler fikk vi dessverre et endelig avslag i høst 2014. Vi oppfatter dette som uforståelig og stikk i strid med forholdene i kyudoverden ellers. I og med vi har et godt nettverk og et tett samarbeid med meget kvalifiserte lærere fra Europa og Japan, berører dette dog vår trening og faglige utvikling bare i liten grad.