header.jpg
 
Hva er kyūdō?
 1. Innføring
 2. Former, stiler og skoler
 3. Organisasjoner
 4. Kyūdōklubber
 
Kyūdōtrening
 1. Treningsformer
 2. Form og teknikk
 3. Utstyr
 4. Kyūdōjō
 5. Graderinger
 6. Konkurranser
 
Kyūdōhistorie
 1. Opprinnelsen
 2. Heki ryū
 3. Skytevåpnenes æra
 4. Tidlig kyūdō
 5. Nåtiden
 6. «Zenbueskyting» eller kyūdō?
 
Mer å lese
 1. Kyūdōlitteratur
 2. Kyūdōlenker
 3. Japansk kultur i Norge
 4. www.budo.no


Kontakt:

Kyūdōhistorie

5. Nåtiden

Etter andre verdenskrig ble det japanske fellesforbundet for kyūdō (All Nihon Kyūdō Renmei, ANKF) grunnlagt. Sent på 1960-tallet begynte kyūdō å spre seg i vesten. Idag finnes det både i Europa og i USA paraplyorgansisasjoner for kyūdō som samarbeider med ANKF. I mai 2006 ble International Kyudofederation opprettet.

I dag finnes det ca 2000 kyūdōka i Europa. I motsetning til Japan, der det overveiende flertallet av utøverne skyter shōmen-stil, studerer vel halvparten av dem Heki Tō Ryū. Dette skyldes først og fremst Prof. INAGAKI Genshiro Yoshimichi (1911-1995), hanshi 9. dan ANKF og lærer av Heki Tō Ryū. Han preget europeisk kyūdō på en avgjørende måte i over 25 år.

Prof. Inagaki